آخرین مهلت ثبت نام: 19 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 فروردین 1397
تاریخ برگزاری: 19 و 20 اردیبهشت 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، مرکز پژوهشی به نژادی و به زراعی توت فرنگی
حامیان: انجمن علوم باغبانی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان کردستان، سازمان جهاد کشاورزی کردستان، بانک کشاورزی استان کردستان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2117 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2345 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2166 روز مانده
محورها
اهمیت غذایی و دارویی توت فرنگی
-
فرآوری توت فرنگی
-
اقتصاد و بازاریابی توت فرنگی
-
برداشت و انبارمانی توت فرنگی
-
کشت بافت و بیوتکنولوژی توت فرنگی
-
تاثیر تنش های محیطی بر عملکرد کمی و کیفی توت فرنگی
-
به زراعی و به نژادی توت فرنگی
-
آفات و بیماری های توت فرنگی
-
آبیاری توت فرنگی
-
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین