آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 21 تا 23 خرداد 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، شرکت شفای کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 205 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
کمیته علمی
دکتر محفوظ ادوای، دانشجوی دکترای سیستماتیک دانشگاه تهران
دکتر مظهر ادوای، دانشجوی تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه مشهد
دکتر حمیدالله افراسیابیانی، متخصص طبّ سنّتی
دکتر جلال خورشیدی، دکترای گیاهان دارویی، استادیار دانشگاه کردستان
دکتر امیر رشیدی، دکترای ژنتیک و اصلاح دام، استاد تمام دانشگاه کردستان
ماجد مردوخ روحانی، محقق ، نویسنده ، فرهنگ نویس و مترجم نامدار کُرد
دکتر امیرعلی صادقی، دکترای تخصصی تغذیه دام و طیور، استاد تمام دانشگاه کردستان
امیر صادقی، کارشناس ارشد مردم شناسی، سرپرست مردم شناسی گردشگری و میراث فرهنگی کردستان
دکتر ناصر قادری، رئیس واحد پژوهشی اصلاح و توسعه گیاهان دارویی، دانشیار دانشگاه کردستان
دکتر امیر کیانی، دکترای تخصصی سم شناسی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی کرمانشاه
مهندس ایرج مرادی، محقق گیاهان دارویی کردستان
دکتر مروتی،
دکتر علی اکبر مظفری، دکترای باغبانی، دانشیار دانشگاه کردستان
دکتر ولی الله مظفریان، پژوهشگر مؤسسه‌ی تحقیقات و جنگل‌ها و مراتع کشور(گیاه‌شناس)
مهندس حسین معروفی، عضو هیئت علمی و مسؤول هرباریوم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
آوات مُکاری، کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری، رئیس گروه توسعه گردشگری و میراث فرهنگی کردستان
دکتر اسعد وزیری، دکترای تخصصی میکروبیولوژی ـ ایمنولوژی، استادیار دانشگاه کردستان
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین