آخرین مهلت ثبت نام: 29 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 05 اسفند 1397
تاریخ برگزاری: 21 تا 23 خرداد 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، شرکت شفای کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 261 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -275 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -211 روز مانده
کمیته علمی
کمیته‌ی تاریخ و فرهنگ (آداب و رسوم):
دکتر نادر کریمیان
دکتر مظهر ادوای
امیر صادقی
آوات مکاری
محمد رشید هورامی
ماجد مردوخ روحانی

کمیته‌ی طبّ بومی و تعامل طب‌ها:
دکتر حمیدالله افراسیابیانی
دکتر محمدرضا مروتی
دکتر نفیسه حسینی یکتا
دکتر امید قادرزاده
برهان حسینی

کمیته‌ی گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی:
دکتر مصطفی نچواک
دکتر ولی الله مظفریان
مهندس حسین معروفی
دکتر محفوظ ادوای
دکتر امیر کیانی
دکتر سید احمد امامی
دکتر علی اکبر مظفری

کمیته‌ی طبّ وقایه، بهداشت و تغذیه:
دکتر نوید نقشبندی
اسعد بطی
مصیب محمّدی
امین امینی

کمیته‌ی دامپزشکی:
دکتر اسعد وزیری
دکتر امیر رشیدی
دکتر امیرعلی صادقی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین