آخرین مهلت ثبت نام: 29 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 05 اسفند 1397
تاریخ برگزاری: 21 تا 23 خرداد 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، شرکت شفای کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 113 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -58 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 6 روز مانده
حامیان
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین