آخرین مهلت ثبت نام: 29 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 05 اسفند 1397
تاریخ برگزاری: 21 تا 23 خرداد 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، شرکت شفای کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 261 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -275 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -211 روز مانده
محورها
تاریخ و فرهنگ (آداب و رسوم)
طب سنتی و درمان بیماری ها
بهداشت و تغذیه
گیاهان دارویی
داروسازی و فرآوری
تأثیرپذیری فرهنگ سلامت از آموزه های دینی
متابع کانی، آب های معدنی، سنگ و گِل و ...
طب بومی منطقه و تعامل با سایر طب ها
دستاوردهای نوین در حوزه سلامت (برگزیده از طب بومی منطقه)
طرح ایده های سلامت محور (مرتبط با حوزه های متنوع همایش)
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین