آخرین مهلت ثبت نام: 29 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 05 اسفند 1397
تاریخ برگزاری: 21 تا 23 خرداد 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، شرکت شفای کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 261 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -275 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -211 روز مانده
شیوه نگارش مقاله
شیوه‌های ارائه‌ی مقالات با سایر همایش‌ها از جهاتی متفاوت است:
  1. مقاله پژوهشی که به ترتیب شامل عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، روش‌های انجام پژوهش، بحث و نتیجه‌گیری  و منابع و در صورت لزوم أشکال و تصاویر با شرح زیر آن‌ها مشخص می شوند.
  2. گزارش موردی در خصوص تجارب بومی زاگرس‌نشینان در یک صفحه، که به ترتیب شامل معرفی منطقه، تصاویری از منطقه و فرد درمانگر باشد.
  3. معرفی نسخ قدیمی از زبان یک فرد کهن‌سال یا مجرب یک منطقه، به ترتیب شامل معرفی موقعیّت مکانی و جغرافیایی، معرفی و کاربرد نسخ و تصاویری از شخص معرفی کننده‌ی نسخ برای مستندسازی.
  4. نقل خلاصه مطالب از منابع مکتوب قدیمی که به ترتیب شامل معرفی موقعیّت جغرافیایی، اطلاعات منبع مکتوب شده و تصاویری از چند صفحه از منبع و فرد معرفی کننده می‌باشد.
  5. ارسال مصاحبه صوتی ـ تصویری که باید از کیفیت کافی برخوردار باشد و همچنین موقعیّت مکانی و زمانی مصاحبه ذکر شود.
عزیزانی که آثار را تهیه می‌نمایند توجه نمایند که برای نگارش آثار از قالب‌های زیر (با توجه به نوع اثر) استفاده نمایند.
 
ردیف نوع اثر دریافت قالب
(برای دانلود قالب بر روی دانلود کلیک کنید)
1 چکیده مقاله فارسی
دانلود
2 مقاله کامل فارسی دانلود
3 مقاله انگلیسی دانلود
4 نقل‌قول‌های کوتاه دانلود
5 معرفی کتاب‌ها و نسخ خطّی طبّ سنّتی دانلود
6 نقل خلاصه مطالب از منابع مکتوب و منتشرشده‌ی قدیمی دانلود
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین