بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران
آخرین مهلت ثبت نام: 15 تیر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله: 23 مرداد 1394
تاریخ برگزاری: 17 تا 20 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، رادکیمیاگران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -862 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1002 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -887 روز مانده
دبیران سمینارهای شیمی آلی
لیست دبیران سمینارهای شیمی آلی ایران