بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران
آخرین مهلت ثبت نام: 15 تیر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله: 23 مرداد 1394
تاریخ برگزاری: 17 تا 20 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، رادکیمیاگران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -927 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1067 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -952 روز مانده
پنجشنبه 04 تیر 1394
پیام دبیر سمینار
پیام دکتر کمال امانی دبیر بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران در خصوص برنامه های پیش بینی شده در جهت برگزاری هرچه بهتر سمینار