اولین همایش ملی خواندن
آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 02 دی 1395
تاریخ برگزاری: 30 آبان تا 01 آذر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -672 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -521 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -275 روز مانده
سخنرانان کلیدی
اسامی افرادی که برای سخنرانی در اولین همایش ملی خواندن اعلام آمادگی نموده اند:
 
اسامی به ترتیب زمان اعلام است: