آخرین مهلت ثبت‌نام: 2017/04/24
آخرین مهلت ارسال مقاله: 2017/02/04
تاریخ برگزاری: 11 تا 13 اردیبهشت 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان همایش:
روز شمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: 68 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -327 روز مانده
 • پایان مهلت ارسال مقالات: -18 روز مانده
Call for Papers

The 2nd Biennial International Conference on Reading
(Call For Paper)
May 1 & 2, 2017

Sanandaj, Iran 
 
It is our great pleasure to invite you to The 2nd Biennial International Conference on Reading. The conference is organized by the University of Kurdistan and will take place in Sanandaj, Iran, on May 1& 2, 2017.The theme of The 2nd Biennial International Conference on Reading will be Lived Experiences, Theoretical Models and Practical Patterns. Scholars, researchers and graduate students are cordially invited to submit their papers on topics including, but not limited to, the following:
 

A) Theortical and Epistemological Foundations of Reading

 • Pedagogical models and approaches to reading.
 • The epistemology of reading (reading from such diverse perspectives as structuralism, critical theory, constructivism, positivism and hermeneutics)
 • The ontology of reading (the nature of reading, types of reading: critical reading, leisure reading, employed resources, profundity and scope.
 • Phenomenological analysis of reading (stages of reading development, reading and senses, reading and intelligence, reading and language acquisition, reading and mental processes, metacognition and reading, strategies and objectives of readings, mental development, critical thinking, vocabulary skills, conflict of interest or concordance with an author.
 • Reading and cultural diversity, linguistic diversity, literacy diversity and dynamicity.
 • Reading and social strata (educational background, occupation and gender)
 • Reading and types of literacy (informative literacy, social literacy, media literacy, computational literacy, scientific literacy, visual literacy…)
 • Information Technology and reading
 • Reading and economic capital, social capital and political capital
 • Reading and social participation
 • Reading and global changes (media, communicational, social and technological developments)
 • Reading outside of the educational system (social networks, the conventional language of social networks, reading the fancy material, reading at the workplace).
 

B)             Social Institutions and Reading

 • Reading and management layers (norms, beliefs, etiquettes and conventions, provisions, executors)
 • Reading an political parties
 • Reading and Freedom of Speech
 • Reading and NGO’s
 

C)              Reading and Cultural Institutions

 • Public libraries and reading
 • Islamic Guidance and reading
 • Islamic Development Organization and reading
 • Institute For the Intellectual Development of Children and Young Adults and reading
 • Mosques and Reading
 • Media and Reading
 

D)            Family and reading

 • Reading for/with children
 • Story-telling and reading
 • Conversation and reading
 • Family economy
 • Family culture
 • Family population
 

E)              Education system and reading

 • Teachers and reading
 • Reading-teacher training (story-telling, games and reading)
 • The role of tests on reading habits
 • The content of textbooks and reading
 • Textbook authors and reading
 • Different approaches to education and reading (teacher-oriented, learner-oriented, book-oriented)
 • Teaching methods and reading (learning theories and reading)
 • Institutional libraries (libertarians and reading advisors, resources and set-making, reading environment.
 • Literacy Movement Organization and reading
 • Nonprofit schools and reading
 

F)              Higher Education and reading

 • Lecturers (professors) and reading
 • The content of courses and reading
 • The objectives and applications of higher education and reading
 • Academic libraries and reading
 • Teaching method and reading
 • Socialization of reading culture at universities
 • Reading and writing skills, understanding, conversation, presentation and communication
 • Reading and virtual education
 • Reading and the scientific achievements of students
 • Assessment and evaluation of reading behavior in higher education
 • The role of the scientific level, type and creditability of universities and reading
 • Admission-without-student and reading
 

G)             Publication Industry and reading

 • The role of authors in reading
 • The role of publishers in reading
 • Book price and reading
 • Book fairs and reading
 • The status of book distribution and reading
 • Book circulation and reading
 • Income and reading
 • Reading and the scope/variety in publication
 • Audition and reading
 

H)            Reading in electronic and virtual space

 • Reading and electronic apparatus
 • Reading and electronic accessibility methods
 • Reading and digital skills
 • Reading and digital divide
 • Problems and challenges of reading in digital environments
 

I)                The Neuropsychology of reading

 • Mental disorders affecting reading
 • Neurological disorders affecting reading
 • Psychology-assisted approaches to reading enhancement
 • Neurology-assisted approaches to reading enhancement
 
 
 
Guide for authors:
The deadline to submit full textpapers (maximum length 12 pages, conforming to the paper template) is December 1st, 2016.To submit your Paper, please click on the following link: /readingconference2017/Register.aspx.You may find more details on Authors guidelines.
 
Important Dates:
Deadline for submission: 2017/02/01
Notification of acceptance: 2017/02/31
Deadline for final revised paper submission: 2017/03/15
Conference Days: May 1 & 2, 2017 
 
 
For any enquiries regarding the programme, please contact: readingconfuok@gmail.com.
For all general enquiries, please contact: readingconfuok@gmail.com
We look forward to seeing you at the University of Kurdistan.
 
Sincerely,
S. Mahdi Hosseini