آخرین مهلت ثبت نام: 20 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 دی 1400
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 اسفند 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن یادگیری الکترونیکی
حامیان:
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: 97 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -10 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: 39 روز مانده

درباره کنفرانس

كنفرانس يادگيري و یاددهی الكترونيكي با هدف ترويج و توسعه يادگيري و یاددهی الكترونيكي در نهادهاي آموزشي، فراهم آوردن شرایط مناسب برای عرضه یافته‌های پژوهشی متخصصان در حوزه آموزش باز و از دور و بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و آموزشی و پژوهشي درايران برگزار می شود. تاکنون چهارده دوره کنفرانس در دانشگاه های سطح بالا کشور برگزار شده است که به شرح زیر می باشند.

 
 • نخستین کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه زنجان (آذر 1385)
 • دومین کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه سیستان و بلوچستان (آذر 1386)
 • سومین کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی (دی 1387)
 • چهارمین کنفرانس ملّی و اولین کنفرانس بین المللی یادگیری وآموزش الکترونیکی: دانشگاه علم و صنعت ایران (آذر 1388)
 • پنجمین کنفرانس ملّی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (آذر 1389)
 • ششمین کنفرانس ملّی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه تهران (بهمن 1390)
 • هفتمین کنفرانس ملّی و چهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه شیراز (بهمن 1391)
 • هشتمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (بهمن 1392)
 • نهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشگاه خوارزمی (اسفند 1393)
 • دهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (اسفند 1394)
 • یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشگاه پیام نور (بهمن 1395)
 • دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشگاه تهران (بهمن 1396)
 • سیزدهمین کنفرانس ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی (اسفند 1397)
 • چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی: موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهر البرز (اسفند 1399)

درسال تحصيلي 1401- 1400 با توجه به شيوع بيماري كوويد 19 دركشور و توسعه آموزش مجازي در دانشگاه ها و نهادهاي آموزشی، دانشگاه کردستان ميزبان پانزدهمين كنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی باشد.

 
شایان به ذکر است که دانشگاه کردستان تجربه ی 6 ساله در یادگیری و یاددهی الکترونیکی را دارد و یکی از موفق ترین دانشگاه ها در سطح کشور می باشد.
 

کارگاه های آموزشی

گالری تصاویر

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین