آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 26 فروردین 1396
تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: انجمن نقد ادبی ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2480 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2872 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2505 روز مانده
کمیته علمی
به ترتیب الفبای نام خانوادگی:
 
دکتر شیده احمدزاده، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سیروس امیری، دانشگاه کردستان
دکتر زکریا بزدوده، دانشگاه کردستان
دکتر فرزاد بوبانی، دانشگاه گیلان
دکتر مریم بیاد، دانشگاه تهران
دکتر حسین پیرنجم الدین، دانشگاه اصفهان
دکتر حامد حبیب زاده، دانشگاه کاشان
دکتر ابوالفضل حری، دانشگاه اراک
دکتر محسن حنیف، دانشگاه خوارزمی
 دکتر بهروز چمن آرا، دانشگاه کردستان
دکتر بختیار سجادی، دانشگاه کردستان
دکتر عرفان رجبی، دانشگاه کردستان
دکتر طاهره رضایی، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمودرضا قربان صباغ، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر زهرا طاهری، دانشگاه کاشان
دکتر ولی غلامی، دانشگاه کردستان
دکتر فرزانه فرحزاد، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سید محمد مرندی، دانشگاه تهران
دکتر امیرعلی نجومیان، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر رحمان ویسی حصار دانشگاه کردستان
دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرایی، دانشگاه کردستان

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین