آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
اهداف جشنواره
اهداف:
1- ارتقاي سطح فرهنگ قرآني و اسلامي و اعتلاي اخلاق و ايمان ديني در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي
2- ايجاد انس و الفت بيش از پيش دانشجويان دانشگاه ها با قرآن و عترت
3- تقويت و توسعه فضاي معنوي و قرآني در دانشگاه هاي سراسر کشور
4- ارج گذاري به فعاليت هاي قرآن و عترت و تشويق نخبگان ديني و قرآني دانشگاه ها
5- شناسايي و معرفي استعدادهاي برجسته قرآن و عترت دانشجويان به جامعه دانشگاهي