آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
سالن برادران

 
طبق برنامه زمانبندی، مسابقات بخش شفاهی برادران در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد.
مسابقات بخش کتبی نیز در محل کلاس های دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پیگیری می شود
 
 
 
 
(خواهران نیز می توانند در سالن حضور یابند)