آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2542 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
سالن خواهران

 
طبق برنامه زمانبندی، مسابقات بخش شفاهی خواهران در تالار فردوسی دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد.
مسابقات بخش کتبی نیز در محل کلاس های دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پیگیری می شود