آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3158 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
افتتاحیه و اختتامیه

 
طبق برنامه زمانبندی،مراسم افتتاحیه و اختتامیه به صورت عمومی(خواهران و برادران)
در محل تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد.
 
 
 
(مسابقات بخش شفاهی برادران نیز در همین سالن پیگیری می شود)