آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
سایر اماکن
 
 
 
مسجد پیامبر اعظم(ص) دانشگاه کردستان
 
 
                           جهت مشاهده عکس، روی تصویر بالا کلیک فرمایید
 
 
 
 
 

 میدان مرکزی دانشگاه کردستان(بوستان شهدای دانشجو)
 
 
      جهت مشاهده عکس، روی تصویر بالا کلیک فرمایید
  
 
 
 
 دبیرخانه جشنواره (معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه کردستان)
 
 
                              جهت مشاهده عکس، روی تصویر بالا کلیک فرمایید