آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3158 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
ورزشی

 
شرکت کنندگان عزیز(خواهران و برادران) جشنواره می توانند طبق برنامه زمانبندی ورزشی، از امکانات ورزشی و تفریحی پیش بینی شده استفاده فرمایند.