آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
سالن ها

شرکت کنندگان عزیز(خواهران و برادران) جشنواره می توانند طبق برنامه زمانبندی ورزشی، از امکانات استفاده فرمایند.
 
 
 
 
 
در صورت تمایل به استفاده از امکانات ورزشی، لطفاً لباس و کفش ورزشی خود را به همراه داشته باشید