آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3101 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
استخر

 
جهت استفاده از استخر، استفاده از مایو(لباس مخصوص شنا) برای همه عزیزان ـ و کلاه برای خواهران ـ الزامیست

 
 
 
                                                 برنامه زمانبندی ورزشی