آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
گردشگری

 
طبق برنامه زمانبندی، شرکت کنندگان عزیز از چند مکان دیدنی شهر سنندج بازدید خواهند کرد
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             موزه مردم شناسی سنندج (خانه کُرد)
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         پارک جنگلی آبیدر
 
 
شایان ذکر وسیله ایاب ذهاب برای تمامی برنامه های اصلی و جنبی جشنواره تدارک دیده شده است.