آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3101 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
دوشنبه 23 شهریور 1394
اطلاعیه پایانی
بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان محترم سی مین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور می رساند، کمیته داوران جشنواره پس از بررسی اعتراضات رسیده، اعلام می‏دارد که هیچ یک از موارد وارد نبوده و هیچ تغییری در نتایج هایی حاصل نشده است.