آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
شماره اول
ثقلین(ویژه نامه سی مین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان)
شماره اول
 
 جهت دانلود، لطفاً کلیک کنید