آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3101 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
بخش ادبی
د) بخش ادبي شامل رشته هاي :
1- شعر قرآن و عترت
2- داستان قرآن و عترت
3- نمايشنامه نويسي
4- فيلمنامه نويسي