آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3101 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
نمایشنامه نویسی
 
 
اسامی شرکت کنندگان:
 
نام ونام خانوادگی:                                   دانشگاه:   
 
حسین محمدی نژاد فارابی تهران
پویا ساکی علوم و فنون فارابی تهران
علی اکبر فندرسکی نفت آبادان 
امین خواجوی قره میره شاملو صنعت نفت خوزستان 
معصومه عیوضی  گیلان 
سمیه علی دوست صنعت نفت خوزستان