آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
شعر
 
 
اسامی شرکت کنندگان:
 
نام ونام خانوادگی:                                                    دانشگاه:
 
مجتبی اخوان ارمکی  پردیس تهران 
جواد انتظار خوارزمی کرج
داوود مرادی شاهد تهران
امین زارعی  شهید رجایی
حسین مسیبی  زنجان
محمد محمدی  زنجان
حسین درخشنده  بوعلی سینا همدان
مهدی محمدی  کردستان
محمد شعاع  کردستان
جاوید کاظمی  بین المللی امام خمینی قزوین
محسن اسحاقی بین المللی امام خمینی قزوین
فرزین شعاع  راضی کرمانشاه 
سید سعید موسوی  فردوسی مشهد
سید امیرحسین مرتضایی فردوسی مشهد
محمود محمد زاده  گیلان
حسین حاجی کلاته گلستان
حمید بهدانی  بیرجند
محمد صادق خیاطون  موسسه آموزش عالی ایوانکی
سید مهدی مرتضوی موسسه آموزش عالی ایوانکی
ناصر صحرانورد پردیس فرابی قم
احد برنا  قم
محمد بنده علی  کاشان
رحمان صادقی هنر اصفهان
سید احمد رضا حسینی  هنر اصفهان
محمد علی سواعدی  امام خمینی قم 
ابراهیم مرتضوی اراک
سجاد خورشیدوند پور شهید چمران اهواز
بهرام صباحی  شهید چمران اهواز
عبدا...موسوی صالحی  شهید چمران اهواز
قاسم رنودی مودب شهید چمران اهواز
مسلم بدوی شهید باهنر کرمان
شجاع حیدری شهید باهنر کرمان
سهیلا رضایی تربیت مدرس
منا امانی پور تربیت مدرس
کبری توفیقی  خوارزمی کرج
بهناز ابوالوفایی شاهد تهران
اعضای کانون شعر و ادب  شاهد تهران
زیبا معروفی  شهید رجایی
منیژه پور علی  بوعلی سینا همدان
نسیم خان دان  تبریز
مریم رضییئی  ملایر
منا رضایی کرمانشاه
ام البنین سرباز میری آموزش عالی صبا ارومیه
فرحناز حمزه  فردوسی مشهد
فریبا غلامی جهکند فردوسی مشهد
صفورا بخشی  گیلان
سید مریم سیدی  ترببت حیدریه خراسان رضوی
دلارام مستوفیان  موسسه آموزش عالی ایوانکی
زهرا بختیاری  شهرکرد
محبوبه نادعلیا  معارف قرآن و عترت اصفهان
آزاده ملا کریمی  معارف قرآن و عترت اصفهان
مطهره قدیری معارف قرآن و عترت اصفهان
بهناز ارتضایی اصفهان
گلناز پرهیزگار اصفهان
زهرا زنده بودی اصفهان
فاطمه مزیدی  فرهنگ و معارف اسلامی
افسانه حق دل شیراز
راحله قربان زاده شیراز
روزا رودینی شهید باهنر کرمان
نفرات برتر دانشگاه سی دی  صنعت نفت
راضیه ترابی  ورامین خوزستان
راضیه سلیمانی  ورامین خوزستان
فریناز هادی نژاد-محمد واحدی ترشیزی
گرگان