آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
داستان
 
 
اسامی شرکت کنندگان:
 
نام ونام خانوادگی:                                     دانشگاه:
 
حسن شویکلومرادی شهید بهشتی
احمد رضا آقا خانی تهران
محمود محمدی امام صادق(ع)
مجتبی محمدی کردستان
محمد جواد کسائیان سمنان
حسین دولت دوست  اصفهان
مهدی دریاب  امام خمینی قم 
قربان صحرائی چاله سرائی امام خمینی قم 
مجتبی خاکسار  شهید با هنر کرمان
محسن شجاعی صنعتی شریف
سجاد معتضدی فرد صنعت نفت اهواز
کبری توفیقی  خوارزمی
فاطمه سعید زاده کهنمویی تبریز
عفت مروتی ایلام
مرضیه عبدی ایلام
رویا رضائیان  همدان
نوشین بهرامی پور  بو علی سینا همدان
فاطمه معصوم پرست کتک لاهیجانی گیلان رشت
معصومه عیوضی  گیلان رشت
فاطمه کسائیان سمنان 
آذر نظری معارف قرآن و عترت اصفهان
اعظم السادات همتی معارف قرآن و عترت اصفهان
زهرا عبدالوهابی اصفهان
آذر قاسمی  معارف اسلامی قم
الهام محمدی  موسسه آموزش عالی راغب اصفهان
زهرا منصوری  هنر اصفهان 
راضیه محب پور حقیقی شیراز
مدینه قاسمی  شهید چمران اهواز
معصومه سبک دست  شهید با هنر کرمان
سمیه علی دوست  صنعت نفت اهواز
حدیث استرکی رامین خوزستان 
عارفه کنیا  دریانوردی چابهار