آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3155 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
نرم افزار
 
 
 
اسامی شرکت کنندگان:
 
نام ونام خانوادگی:              دانشگاه: 
 
اسماعیل عظیمی  تربیت مدرس
احسان شاکری ایلام
جواد ملکی  گیلان
حسین افشار صفوی امام رضا مشهد
امیر رضا رستمیان امام رضا مشهد
فرشید شاکری  تربت حدیریه خراسان رضوی
حسین پور آذری  تربت حیدیریه خراسان رضوی
حسین خطیبی تاجی موسسه آموزشی عالی ایوانکی
حامد حسین زاده موسسه آموزشی عالی ایوانکی
جواد دین محمدی  هنر اصفهان
محمد هادی بیانی موسسه آموزش عالی شهاب قم