آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
بخش هنری
هـ) بخش هنري شامل رشته هاي
1- خوشنويسي
2- نقاشي و طراحی
3- نماهنگ قرآن وعترت
4- عکس قرآن وعترت
5- تذهيب قرآن و عترت
6- فيلم کوتاه قرآن و عترت
7- معرق قرآن و عترت
8- پويانمايي قرآن و عترت
9- طراحي پوستر قرآن و عترت