آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
فیلم کوتاه
 
 
اسامی شرکت کنندگان:
 
نام ونام خانوادگی:          دانشگاه:
 
محمد رضا حجتی نژاد پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث
سید سجاد موسوی  سوره تهران
سعید ارغیانی   حکیم سبزواری
مرتضی فروتن تنها تربت حیدریه
حسین شیری موسسه آموزش عالی ایوانکی
پوریا فرنورد موسسه آموزش عالی ایوانکی
محمد نجفی جوبیاری صنعتی اصفهان
وحید بشارتی  هنر اصفهان
زینب آقایی زنجان