آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
نماهنگ
 
 
اسامی شرکت کنندگان:
 
نام ونام خانوادگی:                      دانشگاه:
 
روح ا... بلبل نیا  امیر کبیر
علیرضا صفری اراک
احمد عرب گوئینی  شهید باهنر کرمان
حامد آبرود یاسوج
حسین نیک کار  یاسوج
محمد هادی اسماعیل بیک  مرکز آموزش عالی کار ساری
سهیلا رضایی تبار تربیت مدرس تهران
نسیم خانه دان  تبریز
فاطمه درستکار کاشان
فاطمه ظامی یاسوج