آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
نقاشی و طراحی
 
 
اسامی شرکت کنندگان:
 
نام ونام خانوادگی:                 دانشگاه: 
 
بهزاد احمدی  شاهد تهران
مهدی اعطایی بو علی سینا 
احمد رضا ثقفی گیلان
علیرضا زبیحی  بجورد
حسین حاجی کلانه گلستان
پروین ذاکری صنعتی شیراز
شبنم کتابی تبریز
آینا صمدی قدیم  تبریز
سمیه اسماعیلی (2اثر) ایلام
مریم رئیسیان  ایلام
هما رستمی نیا   بو علی سینا 
نسرین آئینی بو علی سینا 
مریم شریفی بو علی سینا 
مهدیه سهرابی بو علی سینا 
زهره مرتضوی گیلان
مونس احمدی پور( 2 اثر) گیلان
بشری نحوی شیرازی گیلان
رقیه ملاء موسسه اموزش عالی طبرستان
طیبه بوکانی  موسسه آموزش عالی طبرستان 
سمانه سمیعی پردیس فارابی 
زهرا مزروعی صنعتی اصفهان
آزاده ملا کریمی  اصفهان
مرضیه صادقی هنر اصفهان
مهرنوش عزیزی شیراز
پریا حسینی  شهید چمران اهواز
مهسا عزیزی صنعتی شیراز