آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
تذهیب
 
 
اسامی شرکت کنندگان:
 
نام ونام خانوادگی:                   دانشگاه: 
 
مهدی ستاریان  هنر تهران
محسن اسماعیلی زاده  حکیم سبزواری
محمد حسین جمشیدیان  فرهنگ ومعارف اسلامی قم
الهه جاذمی   شاهد تهران
زینب لطیفی  هنر تهران
مرجان نژاد وندی بوعلی سینا
سمانه شبانه زازاده بوعلی سینا
مهناز گودرزی  ملایر
سحر محمدی  ملایر
تارا حصیری  لرستان
راضیه عرفانی فر مازندران
مریم اسدی  پردیس فرابی تهران
زهرا رسولی برادمی  اصفهان
زهرا نوروزی  کاشان