آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
خوشنویسی
 
 
اسامی شرکت کنندگان:
 
نام ونام خانوادگی:                        دانشگاه:
 
مجتبی جعفری مطلق شاهد تهران
مهدی براتی  شاهد تهران
فرشید میرزایی کردستان
علی اسفندیار صنعتی نوشیروان بابل
سید مرتضی جعفری مازندران
محسن اسماعیلی زاده  حکیم سبزواری
محمد حسین قنبری هنر اصفهان
محمود وطن خواه  هنر اصفهان
محمد حسین جمشیدیان  فرهنگ و معارف اسلامی قم
اصغر شریفی فرهنگ و معارف اسلامی قم
داوود هنرآبادی  شهید باهنر کرمان
سعید شعبانیان شهید باهنر کرمان
عارف امرا... زاده  شهید باهنر کرمان
عباس شیروان زاده  ایلام
رضا رضایی مهر ایلام
سجاد بیرانوند آیت ا... بروجردی
مجید شاه مرادی  اصفهان
سیده شیوا کیانیان  خوارزمی کرج
سیده فاطمه حبیبی ایلام
سیده زهرا حسینی ملایر
طیبه معصومی  امام خمینی قزوین
عاطفه مریانجی  موسسه آموزش عالی عمران وتوسعه
کبریا کلافچی  موسسه آموزش عالی عمران وتوسعه
فاطمه صوفی شاهد تهران
زهره مرتضوی گیلان
زهرا بختیاری شهرکرد
فاطمه جان نثاری شهرکرد
فائزه جان نثاری  صنعتی اصفهان
زهرا نوروزی   کاشان
نفیسه خانی  هنر اصفهان
سمیرا نجفی  دریانوردی وعلوم دریایی چابهار
سیده مریم جمشیدی  تهران