آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3155 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
بخش کتبی
ب) بخش كتبي شامل رشته هاي:
1- ترجمه و مفردات قرآني
2- مفاهيم قرآني
3- ديدگاه و سيره معصومين
4- آشنايي با احاديث و ادعيه
5-احکام