آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
مفاهیم قرآنی
                                   
 
 
 
شرکت کنندگان بخش برادران:
 
نام و نام خانوادگی:                  دانشگاه: 
 
محسن کجوری نفت چالی تهران
یونس پورسعدی امام صادق
مجتبی مهدی پور      تهران
عادل نائيني بوعلي سينا همدان
عمران بابايي علوم رضوي
عارف پيشه ور بيرجند
مصطفي معظمي گودرزي ياسوج
 
شرکت کنندگان بخش خواهران:
 
نام و نام خانوادگی:      دانشگاه:
 
معصومه آزادگان تربیت مدرس
فاطمه ذوالعلی علامه طباطبايي
زهرا محمدی زنجان
شقايق فردائي مقدم شهيد مدني آذربايجان
ليلا فتحي محقق اردبيلي
طیبه پاسبان      فردوسی مشهد
مرضیه کاظمی یزد
گلناز پرهيزگار اصفهان
مرضيه سادات حسینی قم
زهره محمود دهنوی صبح صادق
فرزانه محمد پور سيستان و بلوچستان
فرشته گلستاني فر تحصيلات تكميلي كرمان