آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
آشنایی با احادیث و ادعیه
                               
 
 
 
 
شرکت کنندگان بخش برادران:
 
نام ونام خانوادگی:            دانشگاه:
 
علیرضا چکشیان  تربیت مدرس
سیدعلی میرافضلی شریف
اسماعیل سلیمی تهران
سجاد تقی زاده شهيد بهشتي
علي زماني نيشابور  دامغان
ابراهیم حسینی  هرمزگان
مصطفی آلبوغبیش  صنعتی جندی شاپور
جلال شایگان نفت آبادان
 
 
شرکت کنندگان بخش خواهران:
 
نام و نام خانوادگی:                  دانشگاه:
 
سپیده ناظم ملایر
مینا محمدی زنجان
سودا قرباني امراهلو اروميه
نسرین مرادی ملایر
ساره   حسینی  علوم کشاورزی ساری
مرجان طبسی  مازندران
زهرا توسلي اصفهان
سمانه باقری کاکلکی صبح صادق
فاطمه محمدی اصفهان
مهدیه زارع زاده حائري ميبد
منصوره ایزدی پیام گلپایگان
زهرا مسلمی مهنی سیستان وبلوچستان