آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
ترجمه و مفردات قرآنی
                        
 
 
 
 
شرکت کنندگان بخش برادران:      
 
نام ونام خانوادگی:             دانشگاه:    
 
محمدرسول تکبیری  علم و صنعت
محمدصادق حسینی  شهید رجایی
علیرضا شاهسون  فارابی
محمدرضا ابراهیمیان زنجان
امین شریفی علوم رضوي
رضا اعظمی حكيم سبزواري
محمد نیازی مفید قم
احسان دباغ قم
پیمان فیروزی     سیستان وبلوچستان
رحیم رویضی     شهید چمران اهواز
 
 
 
شرکت کنندگان بخش خواهران:
 
نام ونام خانوادگی:            دانشگاه:
 
حمیده نیکوکار  تهران
حميده عسگري زنجان
افسانه شريفي نسب لرستان
ناهيده اسدي تحصيلات تكميلي زنجان
معصومه لطفي خاوران
فاطمه خالقی فردوسی مشهد
سیده وَسن رضوی معارف قرآن و عترت اصفهان
مریم رفیعی اصفهان
مریم نظری دمق معارف اسلامی قم
زهرا صارم پور    شیراز
زهرا ساعدی    دانشگاه رامین