آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3101 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
دیدگاه و سیره معصومین
                                
 
 
 
 
 
شرکت کنندگان بخش برادران:  
 
نام ونام خانوادگی:                  دانشگاه:
 
رضا حسن زاده  شهید رجایی
حمید حسینی دستگردی  علم و صنعت
محمدمهدی صالحی  شریف
وحید عباسی مقدم  تهران
محمد درودي  امام صادق
سیدمجتبی موسوی  شریف
حسین   عبدلی ملایر
وحيد حيدري اروميه
سبحان معتمدی جویباری    دامغان
ابراهيم صابري صنعتي بيرجند
محمد تقوي نژاد اصفهان
عباس غفار زاده صنعتي اصفهان
علی محمدصالحی صنعتي اصفهان
علی نظری صنعتي اصفهان
 فرشيد امير سالاري شهيد چمران اهواز
مهدي زارع شيراز
محمد مهدي سعادت يار شيراز
 
شرکت کنندگان بخش بانوان:
 
نام ونام خانوادگی:          دانشگاه: 
 
سیده شیوا کیانیان خوارزمی
زینب سنبلی  شهید بهشتی
فاطمه ایمانی  امیرکبیر
مریم   حمزه لو ملاير
فاطمه رحیمیان انور ملایر
فاطمه محمود پوريان لرستان
زيبا شهبازي محقق اردبيلي
رقیه اکبرنژاد رندی  فردوسی مشهد
عطیه میهن دوست صنعتی بابل
سمیرا میرقادری راغب اصفهاني
طوطي قاسمي شهرکرد
نرگس کفاش پردیس فارابی
فاطمه لطفي پردیس فارابی
فاطمه درستکار كاشان
مدينه قاسمي شهيد چمران اهواز
زهرا شريبي علوم و فنون دريايي خرمشهر
طاهره افتخاری  شهید باهنر کرمان