آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3101 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
بخش پژوهشی
ج) بخش پژوهشي شامل رشته هاي:
1- مقاله قرآن و عترت
2- نقد و بررسي کتاب
3- تلخيص کتاب