آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3158 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
مقاله
 
 
اسامی شرکت کنندگان: 
 
نام ونام خانوادگی:                                                                                                                                           دانشگاه:
 
 
امیرحسین طیبی ابوالحسنی شهید بهشتی 
مجتبی اخوان ارمکی  پردیس  تهران
ظهیر احمدی امام صادق 
حسین علی اکبر خانی فردوسی مشهد
ابوالفضل حری علامه طباطبایی
حسن محمد میرزایی دانشگاه شاهد تهران
سید سعید موسی  فردوسی مشهد
علی اصغر فتحی ایلام
بدون اسم  ایلام
اردشیر علی خانیان  بوعلی سینا
علی محمد پناه  کردستان
هادی تحسینی  کردستان
محمد دانش مزرجی  علوم اسلامی رضوی
جواد پارسایی  علوم اسلامی رضوی
موسی رزقی حکیم سبزواری
سلمان بابایی پردیس فارابی قم
محمد معظمی گودرزی قم
سید محسن قائمی خرق قم
احد پرنا  قم
حمید نادری قهفرخی قم
روح ا... ناظمی اصول الدین قم
ابوالفضل چتری بیدگلی کاشان
اصغر بلداچی(2اثر) علوم و قرآن اراک
قربان صحرائی چاله سرائی  امام خمینی قم
سیروس منصوری  شیراز 
الیاس مودت  شهید چمران اهواز
سجاد خورشیدوندپور شهید چمران اهواز
احمد عرب گوینی  شهید باهنر کرمان
محمد دژم عالی لار
محمد جواد روفی  جهرم
زهرالسادات دیباجی  تهران
فاطمه محمدآبادی  شهید باهنر کرمان
نرگس شکر بیگی  ایلام
محبوبه سرمدی تربیت مدرس
زهره کاظمی تربیت مدرس
فاطمه السادات علوم علی آبادی مذاهب اسلامی تهران
ندا شفیعی دانشگاه شاهد تهران
معصومه شیر دل الزهرا (س)تهران
سحر علیزاده  الزهرا (س)تهران
مهسا سلیمانی  الزهرا (س)تهران
مدینه فنبری زنجان
نسیم خان دان  تبریز
معصومه گودرزی هنر اسلامی تبریز
حسنا امیری کرمانشاه
سحر یوسفی کرمانشاه
ملیحه نانکلی  بوعلی سینا
فهیمه میدانداربانسمنجلی  بوعلی سینا
شیما ابراهیمی  فردوسی مشهد
هدی زارع میرک آبادی  فردوسی مشهد
الهام اخلاقی فردوسی مشهد
منیرالسادات علم الهدی سمنان
فاطمه عزیز زاده  تربت حیدریه خراسان رضوی
معصومه عرب ا... فیروزجاه  تربت حیدریه خراسان رضوی
فاطمه سارمی قم
زهرا حقیقیان اصفهان
نرگس خوشبخت  اصفهان
زلیخا عظیم دخت اصفهان
مرضیه شریفی  اصفهان
زهرالسادات سعادت یار کاشان
فاطمه محمدی  کاشان
سمیه رفوگری  هنر اصفهان
عاطفه شکفته  هنر اصفهان
فهیمه کشاورزی شیراز 
فهیمه محمدپور شیراز 
معصومه تراوش شهید چمران اهواز
ساره دیاری  شهید باهنر کرمان
فاطمه وصال فر شهید باهنر کرمان
معصومه سبک دست شهید باهنر کرمان
اسما تیکدری نژاد  شهید باهنر کرمان
روزا رودینی  شهید باهنر کرمان
 امیر عبدلی ناهید ماسپی ( گروهی) 
 تربیت مدرس
 
زیبا پیرمحمدی
افسانه میرمحمدی( گروهی)
 ایلام
 
 عبدالجبارزرگوش نسب
طاهرعلی محمدی -کبری خفایی(گروهی)
 ایلام
 
مرجان ملکیان مفرد
ایرج نیک پی( گروهی ) 
 لرستان
 
ایرج نیک پی
مریم کهنسال(گروهی ) 
 لرستان
 
اصغر افتخاری
علی کمالی( گروهی)
 امام صادق 
 
 سعید بهرامی
مصطفی نظری-رویا مقدس (گروهی )
 امیر کبیر تهران
 
موسی رزقی
احمد فغانی-عاطفه رضایی کلانه بالی ( گروهی)
 حکیم سبزواری
 
عاطفه حیرت
مریم السادات فاتحی زاده-سید احمد احمدی
عذرا اعتمادی-فاطمه بهرامی (گروهی )
 اصفهان
 
 داوود جمینی
نجم الدین گیلانی-احمد عباسی(گروهی 2 اثر)
 اصفهان
 
سید مصطفی طباطبایی
سید احمد عقیلی-حجار پور خلج (گروهی)
 
اصفهان
 
 
ایوب ایرانشاهی
 مهدی ورمزیار(گروهی)
 
  معصومه نعلچی
مجتبی اخوان ارمکی ( گروهی)

 
هنر اصفهان
 
 
 
 تهران