آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
حفظ 20 جزء
 
شرکت کنندگان بخش برادران:

نام و نام خانوادگی:            دانشگاه:        
 
محمد رضا علی جانی شریف
حسین قادری تربیت مدرس
امیر حسین عطارزاده امام صادق
سید علی اکبری کیا سراج تبريز
جلال رضايي علوم اسلامي رضوي مشهد
آريا دهقاني گيلان
محمد رضا طهوريان سمنان
عبدالکریم قاسمی راد  دانشگاه قم
محمدرضا رضایی  دانشگاه قم
محمد دهقانی  دانشگاه قران و حديث قم
احمدعلی روحانی نژاد شهید چمران اهواز
امین فیاض شهید باهنر کرمان
سیدجواد حسینی شهید باهنر کرمان
 
 
شرکت کنندگان بخش خواهران:
 
نام ونام خانوادگی:       دانشگاه:
 
فاطمه زرین تربیت مدرس
مهسا صدیقی تهران
مریم پرکره تهران
هاجر   محمّدی ملایر
زهرا   ویسی ایلام
زهرا   دورباش رازی
فاطمه نديمي فردوسي مشهد
زهرا نادري سميرمي فردوسي مشهد
راضيه عربي شاهرود
نرگس خوشبخت  دانشگاه اصفهان
فاطمه بدیعی  دانشگاه کاشان
مهدیه شمسی  دانشگاه یزد
کوثر سالمی شهید چمران اهواز
سودابه شادمانی شیراز
زهرا خسروانی تبار شیراز