آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
حفظ 5 جزء
 
شرکت کنندگان بخش برادران:
 
نام و نام خانوادگی:           دانشگاه:                     
سعید یوسفی خوارزمی
محسن ابراهیمي صنعتی شریف
سید عبدالکریم پیمبرپور تهران
میلاد   احمدوند رازی
کامران   طارمی بوعلی سینا همدان
حسین مسیبی زنجان
محمد ستمار گيلان
سيد علي سيادت گناباد
سيد عليرضا شهيدي سمنان
علیرضا پری خوان  دانشگاه شهرضا اصفهان
مهدی قاسم پور  دانشگاه اصول الدین قم
محمد جوادی  دانشگاه قم
صادق فرود شهید باهنر کرمان
مصطفی خورشید سوار شهید باهنر کرمان
امین صمدی خارایی صنعت نفت اهواز
 
 
شرکت کنندگان بخش خواهران:
 
نام و نام خانوادگی:               دانشگاه:                     
زهرا یوسفی امام صادق
الهه پورموردینی شهيد بهشتي
سیده مریم قاسمی تهران
آلا الرّکابی ایلام
سعيده نصيري فرد شهيد مدني آذربايجان
فاطمه مرادی امام خمینی(ره) قزوین
فهيمه وطن حكيم سبزواري
سيما جليلي قاضي زاده خياط فردوسي مشهد
فاطمه همرنگي ويشكايي گيلان
اعظم رفیعی  دانشگاه اصفهان
سیده فاطمه شهریاری  دانشگاه صنعتی قم
زهرا نطقی  دانشگاه کاشان
زینب خلیفاوی خلیج فارس بوشهر
زینب زایرچی شهیدچمران اهواز
عاطفه احیاء دانشگاه یاسوج