آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
حفظ کل
 
 
شرکت کنندگان بخش برادران:

نام ونام خانوادگی:                     دانشگاه:
 
 
محمد علی اسلامی علامه طباطبایی
محمد رسول تکبیری علم و صنعت
مصطفی لشکری شهيد بهشتي
فرهاد رشوندی اروميه
رسول آزمایش تبريز
اکبر قنبری شهيد مدني آذربايجان
محسن حسين خواه مازندران
داوود خلوصي فردوسي مشهد
رضا امين زاده علوم اسلامي رضوي مشهد
موسی معتمدی  دانشگاه قم  
رضا نژاد تبریزی  قران و حديث قم 
علی رضازاده جویباری  پردیس فارابی قم     
احمد علی سلیمی دانشگاه زابل
محمد شهنوازی فر دانشگاه زاهدان
حمید چنانی شهید چمران اهواز
علی احمدپناه  شهید رجایی 
واحد غلامیان  شهید رجایی 
محمد علمدار  شهید رجایی 
 
 
شرکت کنندگان بخش خواهران :

نام ونام خانوادگی:             دانشگاه:   
 
 
طاهره نایبی موحدی مذاهب اسلامی
فاطمه سادات غفاری شهید بهشتی
زینب درگاهی علوم و حدیث
زهره   حیدری بوعلی سینا همدان
سمیه   خشنودی ایلام
کلثوم   عبدالّلهی باختر ایلام
عطيه تبيانيان سمنان
رقيه سجادي صنعتي سجاد
نجمه ملك پور فردوسي مشهد
زهرا قربانی  معارف قرآن و عترت اصفهان
مریم جانثاری  دانشگاه اصفهان
ملیحه طالبیان  دانشگاه کاشان
فاطمه ابراهیمی شیراز
حمیده ایرانمنش شهید باهنر کرمان
راحله هادوی دانشگاه زابل