آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
تلاوت تحقیق
 
شرکت کنندگان بخش برادران:
 
نام و نام خانوادگی:           دانشگاه:                     
 
سعید حاجیان پژوهشکده نهج البلاغه
علیرضا مهدی زاده شهيد بهشتي
محمدحسین حدادزاده تهران
میثم کثیر لو زنجان
رسول تمجیدی محقق اردبیلی
مهدی محمد زاده تبریز
مهدي تقي پور علوم اسلامي رضوي مشهد
علي محمدپور موسسه عالي راه دانش بابل
اميد حسيني نژاد فردوسي مشهد
سجاد پروینی نژاد  پردیس فارابی قم
مجتبی محمد بیکی  قران و حدیث قم
علیرضا مکاری  دانشگاه شهرکرد
سید جاسم موسوی فیه اصول دین دزفول
سیدرضا نجیبی شیراز
جواد هاشم زاده شیراز
 
 
شرکت کنندگان بخش خواهران:
 
نام و نام خانوادگی:             دانشگاه:  
نرگس شهبازیان الزهرا
هانیه شرفی امام صادق
فرزانه محمدیان مذاهب اسلامی
فاطمه سهرابیان رازی
راضیه عرفانیان بوعلی همدان
اکرم رستمی بوعلی همدان
مريم هاشمي بين المللي امام رضا(ع)
متين رضايي سمنان
رقيه آقايي گيلان
زینب السادات رضوی  دانشگاه قم 
طاهره راوندی  دانشگاه مفید قم
فائزه مویدی  دانشگاه یزد
سنا منبوهی شهید چمران اهواز
زهرا حسین پور شیراز
الهام عساکره شهید چمران اهواز