آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
پژوهشی

 
 
 
مقاله قرآن و عترت:
امیرحسین طیبی ابوالحسنی
مجتبی اخوان ارمکی
ظهیر احمدی
حسین علی اکبر خانی
ابوالفضل حری
حسن محمد میرزایی
سید سعید موسی
علی اصغر فتحی
بدون اسم
اردشیر علی خانیان
علی محمد پناه
هادی تحسینی
محمد دانش مزرجی
جواد پارسایی
موسی رزقی
سلمان بابایی
محمد معظمی گودرزی
سید محسن قائمی خرق
احد پرنا
حمید نادری قهفرخی
روح ا... ناظمی
ابوالفضل چتری بیدگلی
محمد جواد روفی
اصغر بلداچی(2اثر)
قربان صحرائی چاله سرائی
سیروس منصوری
الیاس مودت
سجاد خورشیدوندپور
احمد عرب گوینی
محمد دژم
روزا رودینی
زهرالسادات دیباجی
فاطمه محمدآبادی
نرگس شکر بیگی
محبوبه سرمدی
زهره کاظمی
فاطمه السادات علوم علی آبادی
ندا شفیعی
معصومه شیر دل
سحر علیزاده
مهسا سلیمانی
مدینه فنبری
نسیم خان دان
معصومه گودرزی
حسنا امیری
سحر یوسفی
ملیحه نانکلی
فهیمه میدانداربانسمنجلی
شیما ابراهیمی
هدی زارع میرک آبادی
الهام اخلاقی
منیرالسادات علم الهدی
فاطمه عزیز زاده
معصومه عرب ا... فیروزجاه
فاطمه سارمی
زهرا حقیقیان
نرگس خوشبخت
زلیخا عظیم دخت
مرضیه شریفی
زهرالسادات سعادت یار
فاطمه محمدی
سمیه رفوگری
عاطفه شکفته
فهیمه کشاورزی
فهیمه محمدپور
معصومه تراوش
ساره دیاری
فاطمه وصال فر
معصومه سبک دست
اسما تیکدری نژاد

تخلیص کتاب:
محسن سینجلی
فریبا بهروز
عاطفه مریانجی
زهرا توکلی زاده
ساناز حسن زاده
زهرا اخلاقی

مقاله گروهی:
امیر عبدلی-ناهید ماسپی ( گروهی)
زیبا پیرمحمدی-افسانه میرمحمدی( گروهی)
عبدالجبارزرگوش نسب-طاهرعلی محمدی-کبری خفایی(گروهی)
مرجان ملکیان مفرد-ایرج نیک پی( گروهی )
ایرج نیک پی-مریم کهنسال(گروهی )
اصغر افتخاری-علی کمالی( گروهی)
سعید بهرامی-مصطفی نظری-رویا مقدس (گروهی )
موسی رزقی-احمد فغانی-عاطفه رضایی کلانه بالی ( گروهی)
عاطفه حیرت-مریم السادات فاتحی زاده-سید احمد احمدی-عذرا اعتمادی-فاطمه بهرامی (گروهی )
داوود جمینی-نجم الدین گیلانی-احمد عباسی(مقاله گروهی 2 اثر)
سید مصطفی طباطبایی-سید احمد عقیلی- حجار پور خلج (مقاله گروهی)
ایوب ایرانشاهی-مهدی ورمزیار(مقاله گروهی)
معصومه نعلچی-مجتبی اخوان ارمکی ( گروهی)

تخلیص کتاب:
آسیه شکر آمیز-فرزانه سیاووشی(تخلیص کتاب)