آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3101 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
دانشگاه ها

 

 در رشته هایی که شرکت کنندگان به صورت گروهی شرکت کرده اند،  هر گروه یک نفر (شرکت کننده) محسوب می شود؛ اما لیست شرکت کنندگان ذکر شده است.