آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 اردیبهشت 1402
تاریخ برگزاری: 27 و 28 اردیبهشت 1402
برگزار کنندگان: گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان
حامیان: انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن جمعیت شناسی ایران، پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه رازی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه ارومیه، دانشگاه فرهنگیان استان کردستان، مؤسسه تحقیقات جمعیتی کشور، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، سیویلیکا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، استانداری کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان، پارک علم و فناوری کردستان، گمرک جمهوری اسلامی ایران، جهاد دانشگاهی واحد استان کردستان، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، فرماندهی مرزبانی استان کردستان، فرماندهی انتظامی استان کردستان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کردستان، شهرداری سنندج، شهرداری سقز، شورای اسلامی شهر سنندج، فرمانداری بانه، فرمانداری مریوان، شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -282 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -611 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -299 روز مانده
محورها
الف: مطالعات مرز: ابعاد مفهومی و نظری
تاریخ و سیاست های تولید مرز
مرز و نظریه ی اجتماعی مرز و مطالعات فرهنگی
مرز و مطالعات پسااستعماری
مرز و جهانی شدن
ب: تجربه ی زیسته ی مرزنشینی
مرز، هویت و سبک زندگی
معیشت مرزی و مناسبات اقتصادی-اجتماعی
مرز و کولبری
مرز و مخاطرات زندگی
مرز و گروه های اجتماعی (زنان، کودکان، جوانان، سالخورگان و...)
ج: جوامع محلی و سیاست های توسعه
مرز و پایداری توسعه
برنامه های توسعه و مناطق مرزی
مناطق مرزی و دوئالیسم سرمایه گذاری/امنیت
حکمرانی و مدیریت جوامع محلی مرز و حقوق شهروندی
نهادهای حکومتی و مسائل مرزی
د: مرز و نهادهای اجتماعی
آموزش در جوامع مرزی
مرز و تغییرات خانواده
مرز و تغییرات جمعیتی
مرز و سیاست های جمعیتی
آکادمیا و مسأله مرز
سازمان های مردم نهاد و مسأله مرز
ه: مرز و رسانه
مرز و بازنمایی رسانه ای
رسانه های همگانی و برساخت سوژه مرزنشین
شبکه های اجتماعی و مرز
مرز و فرهنگ عامه (ادبیات، سینما، موسیقی و ...)
سواد رسانه ای و خوانش و نگارش مرز
و: محور ویژه
روایت و تجربه زیسته مرزنشینان
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین