تعداد همایش‌های در حال برگزاری: 5
دومین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار
دومین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار
 • آخرین مهلت ثبت‌نام:
 • آخرین فرصت ارسال مقاله:
 • تاریخ برگزاری: 12 و 13 آبان 1400
 • برگزار کنندگان:
 • حامیان همایش:
بیشتر
پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی
پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی
 • آخرین مهلت ثبت‌نام:
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 15 شهریور 1400
 • تاریخ برگزاری: 19 و 20 آبان 1400
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
 • حامیان همایش: دانشگاه فرهنگیان، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ...
بیشتر
دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
 • آخرین مهلت ثبت‌نام:
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 20 آبان 1400
 • تاریخ برگزاری: 03 و 04 آذر 1400
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران، ...
 • حامیان همایش: استانداری کردستان، شرکت آب منطقه ای کردستان، ...
بیشتر
دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه
دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 30 بهمن 1400
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 15 بهمن 1400
 • تاریخ برگزاری: 18 و 19 اسفند 1400
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان، ...
 • حامیان همایش: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، ...
بیشتر
نهمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیکی ایران
نهمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیکی ایران
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 20 بهمن 1400
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 20 دی 1400
 • تاریخ برگزاری: 18 تا 20 اسفند 1400
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن یادگیری الکترونیکی
 • حامیان همایش:
بیشتر
آرشیو همایش‌ها