تعداد همایش‌های در حال برگزاری: 3
بیست و ششمین سمینار جبر ایران
بیست و ششمین سمینار جبر ایران
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 05 مهر 1397
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 15 شهریور 1397
 • تاریخ برگزاری: 15 و 16 اسفند 1397
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن ریاضی ایران
 • حامیان همایش: بنیاد نخبگان استان کردستان، پارک علم وفناوری استان کردستان
بیشتر
1th International Conference on Sport and Sustainable Development
1th International Conference on Sport and Sustainable Development
 • آخرین مهلت ثبت‌نام:
 • آخرین فرصت ارسال مقاله:
 • تاریخ برگزاری: 16 و 17 اسفند 1397
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
 • حامیان همایش:
بیشتر
کنفرانس طب بومی غرب ایران منطقه رویشی زاگرس 1397
کنفرانس طب بومی غرب ایران منطقه رویشی زاگرس 1397
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 29 اسفند 1397
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 05 اسفند 1397
 • تاریخ برگزاری: 21 تا 23 خرداد 1398
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، شرکت شفای کردستان
 • حامیان همایش:
بیشتر
آرشیو همایش‌ها