تعداد همایش‌های در حال برگزاری: 4
2018 Smart Grid Conference (SGC)
2018 Smart Grid Conference (SGC)
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 28 آبان 1397
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 24 مهر 1397
 • تاریخ برگزاری: 07 و 08 آذر 1397
 • برگزار کنندگان: انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران، دانشگاه کردستان، ...
 • حامیان همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ...
بیشتر
بیست و ششمین سمینار جبر ایران
بیست و ششمین سمینار جبر ایران
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 05 مهر 1397
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 15 شهریور 1397
 • تاریخ برگزاری: 15 و 16 اسفند 1397
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن ریاضی ایران
 • حامیان همایش:
بیشتر
1th International Conference on Sport and Sustainable Development
1th International Conference on Sport and Sustainable Development
 • آخرین مهلت ثبت‌نام:
 • آخرین فرصت ارسال مقاله:
 • تاریخ برگزاری: 16 و 17 اسفند 1397
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
 • حامیان همایش:
بیشتر
کنفرانس طب بومی غرب ایران منطقه رویشی زاگرس 1397
کنفرانس طب بومی غرب ایران منطقه رویشی زاگرس 1397
 • آخرین مهلت ثبت‌نام:
 • آخرین فرصت ارسال مقاله:
 • تاریخ برگزاری: 21 تا 23 خرداد 1398
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، شرکت شفای کردستان
 • حامیان همایش:
بیشتر
آرشیو همایش‌ها