آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 02 دی 1395
تاریخ برگزاری: 30 آبان تا 01 آذر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -3016 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -2865 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2619 روز مانده
همکاران
رئیس
  نام: سیدمهدی حسینی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی
  دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد
  محل کار: دانشگاه کردستان
خبرنگار
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مسئول کارگاه ها
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مدیر محتوا
  نام: مصطفی قادری
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: برنامه ریزی درسی
  دانشگاه: تربیت معلم تهران
  محل کار: دانشگاه کردستان
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین