آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 02 دی 1395
تاریخ برگزاری: 30 آبان تا 01 آذر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3016 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2865 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2619 روز مانده
محورها
محور هشتم) خواندن و محیط الکترونیکی و مجازی
خواندن و ابزارهاي الكترونيكي، خواندن و روش هاي دسترسي الكترونيكي، خواندن و مهارت هاي دنياي ديجيتال، خواندن و شكاف ديجيتالي، مسائل و چالش هاي خواندن در محيط ديجيتال
محور هفتم) صنعت نشر و خواندن:
نقش نويسندگان در خواندن، نقش ناشران در خواندن، سوبسيد كاغذ و خواندن، نمايشگاه هاي كتاب و خواندن، وضعيت توزيع كتاب و خواندن، تيراژ كتاب و خواندن، درآمد و خواندن، خواندن و تنوع و گستره انتشارات، خواندن و مميزي
محور ششم) آموزش عالی و خواندن:
آموزشگران(استادان) و خواندن، محتواي واحدهاي آموزشي و خواندن، اهداف و كاركردهاي آموزش عالي و خواندن، كتابخانه‏ هاي دانشگاهي و خواندن، روش تدريس و خواندن، جامعه پذير نمودن فرهنگ خواندن در دانشگاه، خواندن و مهارت هاي نوشتن، درك كردن و گفتگو كردن و ارائه كردن و برقراري ارتباط، خواندن و آموزش مجازي، خواندن و موفقيت هاي علمي دانشجويان، سنجس و اندازه‏ گيري رفتار خواندن در آموزش عالي، نقش آزمون هاي كنكوري در خواندن، نقش سطح علمي، نوع، و اعتبار دانشگاه ها در خواندن، پذيرش بدون دانشجو و خواندن
محور پنجم) نظام آموزش و پرورش و خواندن:
معلمان و خواندن، نقش آزمون ها برعادات خواندن، محتوای کتب درسی و خواندن، مؤلفین کتب درسی و خواندن، رویکردهای مختلف آموزش و خواندن (معلم محور، یادگیرنده محور، کتاب محور)، روش های تدریس و خواندن (توجه به نظریه های یادگیری و خواندن)، سنجس و اندازه گیری رفتار خواندن در آموزش و پرورش، کتابخانه های آموزشگاهی (کتابداران و مشاوران خواندن، منابع و مجموعه سازی، فضای خواندن)، مدارس غیر انتفاعی و خواندن -------------------------------------------------------------- نهضت سواد آموزی و خواندن: الف) آموزش بزرگسالان (مبانی نظری، اهمیت و نقش خواندن در بزرگسالان) ب) آموزشیاران و خواندن (مهارتها و تخصص های لازم، معیارها و شیوه‏ های جذب آموزشیاران کارآمد، مسائل شغلی، ...) ج) جامعه و تمایل به سوادآموزی (روش های مؤثر ایجاد انگیزه و جذب بی سوادان) د) مدیریت رفع بی سوادی و جلوگیری از بازگشت به بی سوادی (برنامه‏ های بهره‏ مندی از نیروها و امکانات جامعه، مشارکت سایر نهادها و مراکز آموزشی) ه) تولید محتوا و خواندن (بسترهای تولید محتوا، معیارهای تولید محتوا، تخصص ها و مهارتهای تولید محتوا، ...) و) بزرگسالان نوسواد و تداوم خواندن (جلوگیری از بازگشت به بیسوادی) ------------------------------------
محور چهارم) خانواده و خواندن:
خواندن با/براي كودكان، قصه گويي و خواندن، گفتگو و خواندن، اقتصاد خانواده، فرهنگ خانواده، جمعيت خانواده
محور سوم) خواندن و نهادهای فرهنگی:
نهاد كتابخانه‏ هاي عمومي و خواندن، ارشاد اسلامي و خواندن، سازمان تبليغات اسلامي و خواندن، كانون پرورش فكري كودك و نوجوان و خواندن، مساجد و خواندن، رسانه‏‏ ها و خواندن
محور دوم) خواندن و لایه‏ های مدیریتی (ارزش ها، باورها، آداب و رسوم، قوانین و مقررات، مجریان):
خواندن و احزاب سياسي، خواندن و آزادي بيان، خواندن و انجمن هاي غير دولتي، خواندن و دسترس پذيري منابع، خواندن و نظام‏ هاي ملي مديريت اطلاعات و منابع علمي
محور اول) مبانی نظری و معرفتی خواندن:
نظریه ‏های خواندن، مدل‏ ها و روش‏ های آموزش خواندن، معرفت ‏شناسی خواندن (خواندن از دیدگاه های متفاوت معرفتی مانند ساختار گرایی، نظریه انتقادی، سازندگرایی، اثبات گرایی، هرمنوتیک)، هستی شناسی خواندن (ماهیت خواندن، انواع خواندن: از نظر انتقادی و خواندن برای لذت، از نظر نوع منابع مورد استفاده، از نظر عمق و گستردگی)، تحلیل پدیدار شناختی فرایند خواندن (مراحل رشد خواندن، خواندن و حواس، خواندن و هوش، خواندن و یادگیری زبان، خواندن و فرایندهای ذهنی، فراشناخت و خواندن- اهداف و راهبردهای خواندن، رشد فکری، تفکر انتقادی، دامنه لغات، هماهنگی یا تضاد با نویسنده)، خواندن و تنوع فرهنگی، تنوع زبانی، تنوع سواد و پویایی، خواندن و قشرهای اجتماع ( رشته و مقطع تحصیلی، جنسیت، مشاغل)، خواندن و سواد اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و خواندن، رابطه خواندن و سرمایه اقتصادی، سرمایه سیاسی، سرمایه اجتماعی، خواندن و مشارکت اجتماعی، خواندن و تغییرات جهانی (تغییرات فناوری، اجتماعی، ارتباطی، رسانه‏ ای)، خواندن خارج از سیستم آموزشی (شبکه‏ های اجتماعی- زبان قرار دادی شبکه ‏های اجتماعی، خواندن مواد تفننی، خواندن در محیط کار)، خواندن و بافت (خواندن و حوزه های علمی و شغلی گوناگون)
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین